Tornar
Alçat zona comunitariaAlçat zona comunitariaalçat entre blocsalçat carrerinterior 1
Localització
Cerdanya
Projecte
Habitatges de protecció oficial passius
Descripció
Construcció de 39 habitatges de protecció ofical, passius, l'estructura es realitzaria tota de fusta i es farien habitatges passius.
Data
2021

Obra novaInteriorismeCases passives
ARQUITECTURA ARQUITECTURA TÈCNICA INTERIORISME ARTS & Co Contacte Què fem Projectes