Back
En Construcció. Habitatges unifamiliar aparellats a Ur. Habitatges d'alta muntanya on s'ha seguit la normativa de la zona, obertures rectangulars, 40% de pendent a la coberta, aquesta acabada de pissarra i acabat amb monocapa de color beig ( un dels colors a escollir). S'ha realitzat un balco/porxo per trencar la façana. Els porxo laterals serveixen també per tancar els cotxes. Distribució Planta BaixaPlano d'emplaçament
Location
Ur
Project
Single-family homes.França (Ur). En Construcció.
Description
Construction. Single-family homes matched Ur. Houses mountain range where the regulations of the zone, rectangular openings, 40% of the roof slope, the fresh slate and finished with beige monolayer (one of the colors to choose from). Has been a balcony / porch to break the facade. The side porch are also close to the cars.
Date
2014

New construction
ARCHITECTURE TECHNICAL ARCHITECTURE INTERIOR DESIGN ARTS & Co Where we are What we do Projects