Serveis

Serveis d‘arquitectura personalitzats: disseny innovador, projectes sostenibles, gestió integral, supervisió d’obra i assessorament tècnic. Transformem els teus somnis en realitat

Disseny i Construcció

Projectes d’Obra Nova: Creació i desenvolupament de projectes per a noves construccions.

Reformes: Modernització i millora d’espais existents.

Rehabilitacions: Restauració i recuperació d’edificis i espais per a la seva conservació o adaptació a nous usos.

Interiorisme: Disseny interior per optimitzar espais i estètica.

Bio-arquitectura: Disseny que integra principis de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

Disseny d’Escenografies: Creació d’espais per a esdeveniments, teatre, cinema, etc.

Arquitectura Efímera: Disseny de construccions temporals per esdeveniments, exposicions, etc.

Gestió i Legalitzacions

Llicències d’Obres: Tramitació i gestió de permisos per a la realització d’obres.

ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis): Avaluació de la condició d’edificis existents.

Cèdules d’Habitabilitat: Certificats que acrediten les condicions d’habitabilitat d’un immoble.

Llicències Urbanístiques: Gestió de permisos per a desenvolupaments urbans.

Legalitzacions (Activitats): Tramitació de documents per a la legalització d’activitats en espais determinats.

Estudi d’Ofertes: Anàlisi i selecció d’ofertes per a la realització de projectes.

Consultoria i Enginyeria

Peritatges: Avaluació tècnica d’edificis i construccions.

Certificacions i Informes: Emissió de documents que certifiquen aspectes tècnics d’una construcció.

Assessoria Tècnica: Suport i consultoria en aspectes tècnics de la construcció.

Control d’Obres: Supervisió i seguiment del progrés i qualitat de les obres.

Seguretat i Salut: Gestió de la seguretat i condicions de salut en l’àmbit de la construcció.

Càlcul d’Estructures: Anàlisi i disseny d’estructures per a edificacions.

Sostenibilitat i Eficiència

Llicències Medioambientals: Gestió de permisos relacionats amb l’impacte ambiental.

Domòtica: Integració de tecnologies per a la gestió intel·ligent de l’habitatge.

Energies Renovables: Implementació de sistemes basats en fonts d’energia sostenible.

Certificacions d’Eficiència Energètica: Avaluació i certificació de l’eficiència energètica d’edificis.