Habitatge unifamiliar

Habitatge revestit amb pedra, coberta de fusta i acabada amb pissarra.

Localització:

Cerdanya

Data:

2004